Làm đẹp là cả một quá trình đòi hỏi sự cầu kỳ, tỉ mỉ và công phu.