Lễ cưới là sự kiện quan trọng bậc nhất trong cuộc đời mỗi người.