• Minh Đức & Hải Yến

    2022-12-03 17:00:00
Hải Yến
The Bride

Minh Đức
The Groom

Are getting married!

2022-12-03 17:00:00 — Trung tâm tiệc cưới Venus

We will become a family in

  • Days
  • Hours
  • Minutes
  • Seconds

Our love.

Our Story

2022-12-03 17:00:00

Looking forward to see you!

2022-12-03 17:00:00

Wedding

Organization

01

Ceremony

5:00 p.m - 5:30 p.m

02

Lunch Time

10:00 a.m - 12:00 a.m

03

Party

5:00 p.m - 8:00 p.m

04

Cake Cutting

5:30 p.m - 6:00 p.m

Questions

When & Where

'
Tạo website giống trang này
Xem các đám cưới của mọi người