Mâm quả cưới từ xưa đến nay luôn được xem là truyền thống của người Việt Nam và được lưu truyền qua nhiều thế hệ.