Nhiều cô nàng thường cố gắng nuôi tóc dài đợi cho đến ngày cưới, nhưng có lẽ bạn đã bỏ qua một điều thú vị với tóc ngắn vào ngày cưới.