Đám cưới Việt Nam dù là ở miền nào thì đều được diễn ra một cách trang trọng và thiêng liêng,